Πίσω στο κυρίως μενού

Απεγκατάσταση - Βήμα 2

Version 1.24.4

διαγραφή καταλόγων λειτουργίας

όλα διαγράφηκαν επιτυχώς.

Παρακαλώ διαγράψτε τον κατάλογο script
"/mnt/web513/a0/03/51697703/htdocs/"
χειροκίνητα.

ένα επίπεδο πάνω